De gegevens, schrijven de onderzoekers van het Sociaal Cultureel Planbureau die tekenden voor het rapport Moeders, werk en kinderen in model, ‘zijn verzameld met een schriftelijke vragenlijst onder moeders met een of meer kinderen tot en met 12 jaar’.

Terwijl ik verder citeer over de werkwijze van de onderzoekers, vraag ik u te benoemen wat u hierin het meeste opvalt. ‘De moeders werden bevraagd over allerlei aspecten van kinderopvang, zoals opvattingen over kinderopvang, de kinderopvangmogelijkheden in hun omgeving, het gebruik van kinderopvang en de kosten die zij daarvoor maken. Ook werden vragen gesteld over hun arbeidsloopbaan en hun opvattingen over werken en de zorg voor kinderen. Daarnaast bevatte de enquête vragen over achtergrondkenmerken zoals de leeftijd en het opleidingsniveau van de moeder en de samenstelling van het huishoudinkomen.’

En, wat viel u op?
Dat we hier te maken hebben met een econometrisch onderzoek op basis van micro-data? Nee, daar geloof ik...