Kunst / Replicatentoonstellingen

De olielamp wiebelt aan de haak boven de tafel van de boerenfamilie die Vincent van Gogh in zijn Aardappeleters heeft vereeuwigd. De damp stijgt op van de hete aardappels. Het schilderij is in beweging gezet! Bij Van Goghs Amandelbloesem hoor je de vogels fluiten en wiegen de takken door een lentebriesje zachtjes op en neer. Een blaadje dwarrelt zo af en toe naar beneden. Bij zijn Korenveld met kraaien hoor je de donder aanrollen, de galmende evenknie van de voortrazende wolken die Van Gogh in de lucht heeft geschilderd. De kraaien krijsen en vliegen je dermate agressief tegemoet dat het lijkt of ze je attaqueren. Denk aan The Birds van Hitchcock.

Welkom bij Van Gogh, My Dream Exhibition in de Beurs van Berlage. Een bezoek aan deze tentoonstelling zal je niet snel vergeten. In een achtbaan van emoties kom je terecht: verbazing, verrassing, verbijstering, ongeloof, afwijzing, afgrijzen, acceptatie, plezier. De ‘droomtentoonstelling’ is...