Vandaag is het tien jaar geleden dat de dijken in New Orleans braken. Er zullen alom optimistische speeches zijn, ook van Obama. Maar wat Katrina vooral openbaarde, was dat zwarte levens er niet toe doen.

Zaterdag is het tien jaar geleden dat de orkaan Katrina over New Orleans raasde. De dijken braken door en hele wijken liepen onder. Tienduizenden inwoners sloegen op de vlucht. Maar niet iedereen kon wegkomen en 1800 mensen verdronken. Katrina is nog altijd een van de ergste natuurrampen in de Amerikaanse geschiedenis.

Dat moet herdacht worden. President Obama komt vandaag naar New Orleans. Ministers volgen in zijn kielzog. Oud-presidenten Bill Clinton en George Bush (verguisd om zijn slome reactie als president op de ramp) volgen later in de week. Ze zullen even stilstaan bij de doden en dan zullen ze op typisch Amerikaans-optimistische toon de ‘recovery’ en de ‘resilience’ van de stad prijzen.

En er is veel te vieren. Het gaat goed met New Orleans. De toeristen komen weer, de...