Gert Jan Kocken is met Depictions of Amsterdam 1940-1945 genomineerd voor de Dutch Doc Award. De prijs is in het leven geroepen door het Fonds voor beeldende kunsten, vorm­geving en bouwkunst (Fonds BKVB) in samenwerking met FOTODOK en wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt. Cura­toren, fotoredacteuren, vormgevers, critici en fotografen droegen in totaal honderdveertig fotoprojecten voor. Hieruit werden zeven nominaties geselecteerd voor de categorie beste documentaire en drie voor de categorie innovatie/experiment.

Maar, wat is eigenlijk documentaire fotografie en waarom deze prijs? De jury had er blijkens haar rapport nog een behoorlijke kluif aan om een definitie te geven. Er werd bijvoorbeeld wel een opmars van fictie genoteerd, maar ook werd gevonden dat fotoseries die voor de volle honderd procent uit fictie bestaan niet behoren tot de documentaire fotografie.

Waar ligt de grens? Wanneer is fotografie documentair en wanneer raakt het verhaal dat de foto’s vertellen te...