Politiek

In 2007 werd Paul Kalma (1948), directeur van de Wiardi Beckman Stichting, plechtig uitgeluid. Kalma, partij-ideoloog sinds het eind van de jaren zeventig, maakte op rijpere leeftijd de overstap naar de praktische politiek. Hij stelde zich kandidaat voor de Tweede Kamer. Partijtijdschrift Socialisme & Democratie wijdde een speciaal nummer aan de socioloog die drie decennia lang in de contramine was geweest. Toen Joop den Uyl nog droomde van vermaatschappelijking van de productie en sturing van het bedrijfsleven, waarschuwde Kalma dat de overheid niet alles vermocht. De PvdA dreigde een bestuurderspartij te worden en het contact met de samenleving te verliezen, schreef hij in 1982 in De illusie van de ‘democratische staat’. De linkervleugel maakte hem meteen voor liberale dissident uit.

Zes jaar later was het helemaal raak. In Het socialisme op sterk water zette Kalma zich af tegen het verbale radicalisme van de jaren zeventig. Voor- en nadelen van de verzorgingsstaat...