Heeft het zin om met overheidsgeld regionale journalistiek in de lucht te houden?

Waarom leest u Vrij Nederland, deze column? Is het gewoonte? Een dure plicht? In elk geval informeert u zich. En dat is goed, niet alleen voor uzelf, maar ook bezien vanuit een breder welvaartseconomisch perspectief. Een democratische, lerende samenleving als de onze kan niet zonder goed geïnformeerde burgers. Dank alvast, voor uw bijdrage.

Maar hoe hoog zijn de maatschappelijke baten van goede informatie? Bij mijn weten hebben economen daar nooit een bedrag aan kunnen hangen. Lastig vast te stellen ook, in hoeverre de samenleving ‘beter’ is naarmate burgers beter zijn geïnformeerd.

Toch betwist in het vrije Westen niemand de publieke waarde van nieuws. Het ideaal van de geïnformeerde burger die weloverwogen beslissingen neemt, is een van de uitgangspunten waarop ons geloof in de democratie stoelt. En dus vindt u het belangrijk Vrij Nederland te lezen. En dus springen we in de bres wanneer de...