Miguel Farias was zelf een meditatiejunkie tot hij tijdens zijn onderzoek naar de effecten van meditatie en mindfulness stuitte op de donkere kanten ervan. ‘Onze veronderstelling dat het alleen maar goed kan zijn, is simpelweg niet juist.’

Eigenlijk wilde Miguel Farias een ander boek schrijven. From monster to Buddha moest het heten. Hij zag het als een vervolg op de grondige studie die hij in 2010 leidde aan de universiteit van Oxford: ’s werelds eerste gerandomiseerde, gecontroleerde studie naar de effecten van yoga en meditatie in gevangenissen. Hij ontdekte dat gevangenen die meededen minder stress en een algeheel betere gemoedstoestand rapporteerden en beter in staat waren om hun impulsen te bedwingen.

Die bevindingen sloten naadloos aan bij wat Farias al jaren aan den lijve had ondervonden en ook als jongen bij zijn ouders had waargenomen: meditatie kan heel gunstig uitpakken. Dat is vandaag ook de boodschap in de populaire media. Steeds meer mensen zweren erbij, en...