Actieve burgers was het ideaal, kille sanering is de praktijk. Participatiedenkers zien hoe politici hun droom kapen.

Pakhuis de Zwijger aan het Amsterdamse IJ is op een onstuimige avond in oktober afgeladen.

Wethouder Pieter Hilhorst en publicist Jos van der Lans presenteren hun boek Sociaal doe-het-zelven over ‘mensen die zich verenigen om het heft in eigen hand te nemen’. Om duidelijk te maken wat ze precies bedoelen hebben de auteurs de halve stad uitgenodigd.

De oprichters van een ouderparticipatiecrèche in de Plantagebuurt, de gepensioneerde NS-medewerker die in Zuid een voedselbank leidt, de Turkse studenten die op eigen initiatief huiswerkbegeleiding geven, de vrijwilligers van het wijkcentrum in Oost die van buurtbewoners ‘meedromers’ willen maken: alle ‘helden’ worden op het podium gehesen. Ze krijgen een exemplaar van het boek uitgereikt en mogen met Hilhorst en Van der Lans op de foto.

Ouderparticipatiecrèches, buurtcollectieven en...