Interview / Suriname vijfendertig jaar ‘vrij’

Hij was Harer Majesteits laatste gouverneur van Suriname en hij was de eerste president van de Vrije Republiek: doctor Johan Henri Eliza Ferrier. Begin dit jaar overleed hij, bijna een eeuw oud, net geen getuige van het zevende lustrum van de onafhankelijke status die zijn switi sranan per 25 november 1975 bereikte. De afgelopen dertig jaar bewoonde het voormalige staatshoofd als ‘vrijwillige balling’, naar hij zelf zei, een rijtjeshuis in Oegstgeest, aanvankelijk met zijn vrouw, de laatste dertien jaar als weduwnaar. Met alle kinderen – acht in totaal (zeven sinds de dood van zoon Leo, in 2006) – onderhield hij intensief contact, vooral met zijn dochters Kathleen en Joan, omdat die nu eenmaal in Nederland wonen.

Op zondag 3 januari belde Joan, zoals zij elke avond deed, om half elf haar vader om hem welterusten te wensen. Ze hadden een feestelijke week achter de rug, met kerst- en oudjaarvieringen in de familiekring, en de volgende...