Roman

Wie een roman leest, gaat ervan uit dat hij het werk van de schrijver leest, die met zijn naam op de omslag staat.

Eigenlijk spreekt dat vanzelf, zou je denken, maar dat is het niet altijd. Niet zelden is er nog iemand geweest die een belangrijk aandeel in de totstandkoming van de roman heeft gehad, maar nooit op de omslag wordt vermeld. Het gaat hier over de redacteur. Er zijn schrijvers die zo sterk van hem afhankelijk zijn, dat hij zonder enige moeite co-auteur van hun werk zou kunnen worden genoemd. Dat gebeurt nooit. Het werk van de redacteur vindt achter de schermen plaats; wat precies zijn aandeel in het uiteindelijke resultaat is, blijft binnenskamers. De illusie dat een schrijver altijd een persklaar manuscript bij de uitgeverij inlevert, moet zo intact blijven. Het publiek is nu eenmaal gehecht aan de romantische mythe van het eenhoofdig schrijverschap en wil niets weten van meeschrijvende redacteuren, laat staan dat het wil weten hoe groot hun invloed is.

In...