Portret Michael Bloomberg

Het regende dat het goot. Het stormde ook nog. En de temperatuur naderde het vriespunt. Niettemin popelden burgemeester Job Cohen en staatssecretaris Frans Timmermans die woensdagmorgen in januari om samen hun eerste persconferentie in New York te geven. Het was maar goed dat Michael Bloomberg, de flamboyante burgemeester van New York, op het laatste moment nog kans zag zich op het openluchtpodiumpje naast de twee Nederlandse prominenten te voegen. Dat was best spannend geweest. Bloomberg is drukbezet en tot kort voor het begin van het treffen bleef het onzeker of het hem zou lukken om van de partij te zijn.

Voor wie het mocht zijn ontgaan: dit jaar is het vierhonderd jaar geleden dat het Nederlandse VOC-schip De Halve Maen, op zoek naar een kortere route naar Azië, per abuis aanmeerde in Manhattan. Gevolg: op het eiland verrees een wereldstad die zijns gelijke niet kent. Die historische ontdekking van de ondernemende Hollanders smeekte om een eeuwfeest...