28-06-2008
Door Piet Grijs

Nederlanders, Fransen, Ieren, dat zijn drie echte Europese volken die eigenhandig en met veel op­offeringen hun eigen staten, Nederland, Frankrijk en Ierland, gemaakt hebben. In de zestiende, achttiende en twintigste eeuw moesten ze zich bevrijden van de Spaanse overheersers, de Franse koningen, de Britse soldaten. Dat gebeurde allemaal dwars tegen de toen geldende regels en wetten. Volkomen volgens de geldende wetten werden de opstandige geuzen, republikeinen en bommenwerpers opgehangen, onthoofd en doodgehongerd.

Later rolden die onafhankelijke staten, zonder er ooit een stemming over te houden, in de grote Europese club. Die ging een Europese Grondwet maken, terwijl de Fransen met hun haat tegen koningshuizen, de Nederlanders met hun koningschap, en de Ieren met hun pasveroverde bevrijding van de Engelsen, toch heel verschillende overtuigingen hebben inzake alcohol, abortus, atoomenergie, om over de rest van het alfabet maar te zwijgen.

De hoge heren...