Slavoj Zizek, de ideoloog van Occupy, bemoeit zich regelmatig met de actualiteit.

Hegel en ’24’

In 2007 sprak Zizek zich in The New York Times uit tegen de martelingen van terroristen door Amerikaanse autoriteiten. Het artikel is in bepaalde opzichten een typisch Zizek-stuk: zowel Hegel als de populaire cultuur (in dit geval de televisieserie 24) wordt aangehaald om zijn argumentatie kracht bij te zetten. Aan de andere kant is dit stuk on-Zizekiaans gematigd. Normaal gesproken jaagt de filosoof iedereen op de kast met pleidooien voor geweld en grappen over Stalin, maar hier verwoordt hij op ernstige toon de gangbare kritiek op het antiterrorismebeleid. Het martelen van terroristen is een barbaarse praktijk die niet te verzoenen valt met onze moraal, schrijft Zizek. Wij zijn zelf het grootste slachtoffer van de martelingen: onze ‘ethische ruggengraat’ wordt gebroken door de machthebbers.

vn.nl/hegel24

Liefdadigheid is fout

We denken dat het goed is om fair-trade koffie en...