Zou je de uitspraken aanhalen die 2017 tot een, wat de Amerikanen zo treffend noemen, defining year maakten, dan suggereert Ko Colijn de volgende lijst:

1. ‘From this moment on, it’s going to be America First.’ De aftrap van Trumps inauguratiespeech maakte duidelijk dat campagneretoriek ook presidentieel beleid zou zijn.

2. ‘I will always put America First, just like you, as the leaders of your countries, will always and should always put your countries first’. Zo werd ‘America First’ niet alleen nationale strijdkreet, maar ook mondiaal paradigma, door Trump in september uitgebazuind op de jamboree van wereldleiders van de VN. ‘Soevereiniteit’ verontrustend hergedefinieerd: als nationalisme, desnoods op leven en dood, geïllustreerd met het dreigement een andere staat (Noord-Korea) desnoods met ‘fire and fury’ te vernietigen.

3. Voor China’s Xi reden om op het volkscongres van de Chinese communistische partij China officieel te kandideren als de nieuwe...