Gevangenen in de VS: booming business

De Verenigde Staten herbergen vijf procent van de wereldbevolking, en een kwart van alle gevangenen ter wereld. Dat is meer dan bijvoorbeeld Iran en meer dan ooit het geval was in Stalins Sovjet­unie. Ruim twee miljoen Ameri­kanen zitten achter tralies. Meer dan zes miljoen staan op enigerlei wijze onder justitieel toezicht. 2,4 miljoen mensen verdienen hun brood in de strafindustrie in de VS. Jaarlijks gaat er 212 miljard dollar in om.

De staat Texas gaat over alle gemiddelden heen. Van elke honderdduizend Texanen zitten er 691 achter tralies – in de hele VS zijn dat er gemiddeld vijfhonderd (in Nederland 75). Straffen zijn in Texas het strengst en wie moordt, wordt door de staat ‘terugvermoord’; nergens in de VS worden doodvonnissen zo vaak daadwerkelijk voltrokken. De vijfhonderdste executie sinds de doodstraf na een pauze in 1982 weer werd ingevoerd, staat voor 26 juni aanstaande op de rol.

Betonnen puisten

Je hoort wel eens dat de...