Wat een mens verder ook vindt van het regeerakkoord tussen CDA, PvdA en ChristenUnie, feit is dat het nieuwe kabinet een andere manier van werken voorstaat.

De vorige kabinetten-Balkenende lagen steevast overhoop met georganiseerd en corporatistisch Nederland: omwille van de goede zaak, vonden die kabinetten, moesten knuppels in hoenderhokken worden gegooid. Koepels, bonden en verenigingen hielden (vaak) de vooruitgang tegen en werden dus gepasseerd, gemeden of domweg met nieuwe wetgeving geconfronteerd. Vechtkabinetten.

De nieuwe ploeg draait deze koers honderdtachtig graden. In het regeerakkoord wordt telkenmale benadrukt dat het kabinet de moeilijkheden in het land niet alleen kan oplossen, en dat er dus niet alleen ‘samen gewerkt’ en ‘samen geleefd’ moet worden, maar dat ook de problemen samen tot een oplossing moeten worden gebracht. De koepels, bonden en verenigingen – de gebeten honden onder Balkenende-I tot en met -III – staan plots in het felle licht van de...