02-06-2007
Door Freke Vuijst

Als president Bush wil aantonen dat de Amerikaanse Droom springlevend is, schuift hij zijn minister van Justitie naar voren. Alberto Gonzales groeide op in diepe armoede in Humble, Texas, als een van acht kinderen van een alcoholische vader. Ondanks zijn nederige afkomst bekleedt deze kleinzoon van illegale immigranten nu een van de hoogste functies die een jurist kan ambiëren. Gonzales’ levensverhaal past in de mythe van de Amerikaan die zich op eigen kracht omhoog werkt. Wat Bush er niet bij vertelt, is dat de bootstraps waaraan Gonzales zich optrok, toebehoorden aan George W. Bush.

De twee raakten bevriend in Texas, waar Gonzales als advocaat werkte. Toen Bush tot gouverneur werd gekozen, stelde hij Gonzales aan als zijn juridisch adviseur. Met Bush als zijn weldoener en met de Bush-clan als zijn nieuwe familie, wierp Gonzales zich op als de perfecte consigliere: de hoeder van familiegeheimen, zoals de veroordeling van W. voor rijden onder...