Economie

Welk effect heeft de stroom positief economisch nieuws op uw gemoedstoestand? Wat doet het met uw vertrouwen dat Nederland weer officieel ‘uit de recessie’ is; dat de Europese economie aantrekt en dat probleemlanden als Ierland en Spanje alweer zonder Europese noodhulp kunnen?

Voelt u opluchting, optimisme, vertrouwen? Of overheerst de scepsis? Dat laatste is waarschijnlijk. Gevoel is traag als stroop. Zoals bij het uitbreken van de crisis het consumentenvertrouwen nog geruime tijd op peil bleef, zo zal het nu ook even duren voordat het historisch lage vertrouwen weer wat opkikkert. We blijven nog lekker even nasomberen.

Volksgevoel heeft weinig met Brusselse bureaucratie. Maar als er iets is waarin beide uitersten op elkaar lijken dan is het dit: het achter de muziek aanlopen.

Zo kon het dat, in een week waarin economisch optimisme de boventoon voerde, voorzitter José Barroso van de Europese Commissie een diepgravend onderzoek aankondigde naar de toestand van nota...