Wat ZonnepanelenDelen
Wie Sven Pluut en Matthijs Olieman

Wat is dit nu weer?

ZonnepanelenDelen is een platform voor mensen die willen investeren in zonne-energieprojecten. Omdat ze bijvoorbeeld in een appartement wonen en geen eigen dak hebben om zonnepanelen op te installeren. Via dit platform kunnen ze indirect gebruik maken van de dakruimte op stadions, scholen en sportclubs. Hun investering betaalt zich uit in groene energie of in glimmende euro’s op de bankrekening. Of in verse preien: groentetelers van BioRomeo in de Noordoostpolder stelden de daken van hun kassen beschikbaar en deelden groentepakketten uit als rendement (dat zo’n 3 à 6% per jaar is). ‘Wij zitten ertussen als een soort zonnebank,’ zegt oprichter Sven Pluut – zelf ook een appartementbewoner zonder eigen dak, zo kwam hij op het idee. ‘We regelen financiering, verzekering en onderhoudscontracten, zorgen dat de spullen van goede kwaliteit zijn. En we brengen vraag en aanbod bij elkaar.’ Vraag kan...