Wat Play the City
Wie Ekim Tan

Wat is dit nu weer?

Play the City is een consultancybureau dat plaatselijke overheden aan het spelen zet met burgers, investeerders, bedrijven en andere partijen voor een sterk staaltje stadsplannerij waar iedereen wat aan heeft. Daarvoor is eerst het probleem in kaart gebracht, bepaald wie er al betrokken zijn bij de situatie (zij worden de spelers) en hoe zij zich tot elkaar verhouden. Van het problematische stukje stad is vervolgens een 3D-model gemaakt. Er zijn regels bepaald over bebouwingsdichtheid, de maximumhoogte van gebouwen en het minimum aantal groene vierkante meters. Het doel: samen tot een oplossing komen. Ennn… inrichten maar.

Hoe moet dit de wereld veranderen?

Er gaapt een kloof tussen de wat de stad nodig heeft en de oplossingen die worden aangedragen. In Amsterdam, bijvoorbeeld, staan veel gebouwen leeg omdat stedelijke inrichters de precieze behoeften van de stad niet goed kunnen inschatten. Dat komt ook door de top-down...