In zijn voorstel voor een beter belastingstelsel ziet staatssecretaris Wiebes een aantal dingen over het hoofd: erftaks, vermogensbelasting, de wetenschap en de belastingmoraal. Het ontbreken van deze essentiële onderdelen ondergraaft het hele voornemen.

Heeft u de brief van Eric Wiebes al gelezen? Doet u dat vooral. Want niet de troonrede en niet de Miljoenennota, maar die 27 pagina’s tellende brief van de staatssecretaris van Financiën was afgelopen week het meest besproken document tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer. Geen wonder. Nederland heeft maanden moeten wachten op ‘Keuzes voor een beter belastingstelsel’. En in Den Haag wordt de verbouwing van het belastingstelsel gezien als ‘de enige klus die Rutte II nog moet klaren’.