Braverikken met snelle oordelen

16-06-2007
Door Jeroen Vullings

Gerard Reve klinkt door in debuut achterneef
Als anekdotisch-realistisch verhaal kan het ook op eigen benen staan. Maar het romandebuut van Jonathan van het Reve heeft vooral belang omdat de schrijver tot de Reve-dynastie behoort.
Van vader op zoon, zo gaat het nog steeds vaak in het notariaat, onder artsen, advocaten, tandartsen en garagehouders, maar bij schrijvers zie je het niet regelmatig. Al zijn er uitzonderingen: Kingsley en Martin Amis, Heere Heeresma senior en junior. Je kunt gevoeglijk stellen: hoe groter de schrijver, des te verlammender het voor zijn kroost is in zijn voetsporen te treden.

Jonathan van het Reve is drieëntwintig, van dezelfde leeftijd als zijn oudoom Gerard toen die debuteerde. Zijn prettig oneerbiedige grootvader Karel had dergelijke pseudo-symboliek vast direct, met veel pret, ontzenuwd.

Hoe kun je zulke voorzaten, de legendarische romancier en de desavouerende essayist, ooit...