Het gaat steeds beter in het boekenvak; steeds harder sneuvelen de records. Men klaagt over overproductie. Maar de productie is al dertig jaar gelijk en overproductie is er al sinds 1484.

Waar Harry Mulisch er bijna tien jaar over deed om tot een half miljoen exemplaren van De ontdekking van de hemel (1992) te komen, haalde Khalid Hosseini met Duizend zonnen (2007) ditzelfde aantal in minder dan vijf maanden. De millionseller, enkele jaren geleden nog een onbekend fenomeen, deed zijn intrede met de zeven delen Harry Potter (elk goed voor bijna een miljoen), De Da Vinci code en De vliegeraar. In Nederland gingen het afgelopen jaar 45 miljoen boeken over de toonbank. In 2003 werden van 5 titels meer dan 100.000 stuks verkocht, in 2007 van 22 titels.

Klagen of juichen?

Die getallen doen duizelen. De CPNB benadrukt dat het niet alleen om dieetboeken of thrillers gaat: ook Ne­der­landse romans zijn ‘gewild’, met meer dan honderdduizend verkochte exemplaren van de nieuwste...