Moraal en geluk

Sam Harris – filosoof, neuroloog en schrijver van The End of Faith, in het Nederlands vertaald als Van God los – is een uitgesproken rationalist. Dat blijkt ook uit zijn in oktober te verschijnen nieuwe boek The Moral Landscape. De ondertitel van dat boek luidt How Science Can Determine Human Values – Harris wil de moraal voortaan laten bepalen door de wetenschap. Want, vindt hij, de wetenschap is niet neutraal. En inderdaad, zijn ‘universele morele raamwerk’ is gebaseerd op een uitgesproken partijdige vooronderstelling: alles moet worden afgemeten aan de mate waarin het ten goede komt aan het menselijk geluk. Dat is een wankele basis, want over wat geluk is, kunnen de meningen nogal verschillen, schrijft Carel Peeters in zijn literaire kroniek op www.republiekderletteren.nl