Tony Judt

‘Volgens Judt gaan we “a new age of insecurity” tegemoet. Nadat we door het tijdperk van “the enterprise culture” van Friedrich Hayek in de crisis zijn beland, zal de komende tijd weer een flink beroep gedaan moeten worden op de ideeën van John Maynard Keynes. Niet alleen voor de oplossing van komende problemen, Keynes was ook degene die duidelijk heeft gemaakt wat het uitgangspunt moet zijn van een samenleving die is gebaseerd op rechtvaardigheid én zo’n groot mogelijke vrijheid: in zo’n samenleving moet je rekening houden met de fundamentele onvoorspelbaarheid van het menselijk bedrijf.’

Lees verder in Carel Peeters’ Literaire Kroniek op www.republiekderletteren.nl