Wat kenmerkt goed onderwijs? Zeven onderwijsvernieuwers over hun vak. Deel 2: Hoogleraar pedagogiek Micha de Winter (62). ‘Je moet niet focussen op de zwakke kanten.’

‘Als je kinderen opvoedt met het idee: je moet de beste zijn en daarbij desnoods over lijken gaan, zegt dat iets over de maatschappij waarnaar je streeft. De sociale opvoeding via school heeft gevolgen voor de samenleving.’

Micha de Winter (62) is hoogleraar pedagogiek en onderwijs is een van de belangrijke opvoeders, vindt hij. ‘We zijn in Utrecht al jaren bezig met een groot project: De Vreedzame School. We bieden in probleemwijken schoolprogramma’s om democratische waarden in de praktijk toe te passen. Zelf problemen oplossen, omgaan met geschillen, samen beslissen.’ Daaraan ligt een ander ideaal ten grondslag dan de prestatiemaatschappij, zegt De Winter.

Opvoeden van kinderen tot democratische burgers is nogal uit de mode, zegt De Winter. In Den Haag gaat het volgens hem alleen nog maar om ‘het...