Wat kenmerkt goed onderwijs? Zeven onderwijsvernieuwers over hun vak. Deel 4: Hoogleraar filosofie Gert Biesta (56). ‘Het gaat om meer dan kennis.’

Gert Biesta gaf tien jaar natuurkunde-
onderwijs voor hij pedagogiek en filosofie ging studeren. Hij werkte daarna veertien jaar aan Engelse universiteiten en is nu verbonden aan de universiteit van Luxemburg.

‘Ik probeer het denken over onderwijs te vernieuwen, ik wil laten zien dat het gaat om meer dan om kennis of om vaardigheden. Cijfers en ranglijsten creëren een schijnzekerheid. Ik voel me soms een roepende in de woestijn. Jaap Dronkers en andere ranglijstdenkers zeggen: er is wel méér dan meten, maar de beleidsmakers zijn daar niet in geïnteresseerd.’

Biesta ziet drie hoofdtaken voor het onderwijs: kwalificatie, socialisatie en vorming. ‘Je hebt kennis en vaardigheden nodig, je moet worden ingewijd in tradities en je persoonlijkheid wordt op school mede gevormd. Onderwijs heeft altijd effect in alle drie die...