Fictie

Maar meteen met dedeur in huis te vallen: Rood van Uwe Timm is een briljante roman. Dit in 2001 verschenen boek ligt nu in een schitterende vertaling van Gerrit Bussink voor ons. Rood is het levensverhaal van Thomas Linde dat in zijn verwevenheid met dat van anderen een tableau de la troupe van onze tijd vormt. Speels en onderzoekend stelt Rood vragen over het leven, de dood en het denken. Timm doet dat zo losjes dat de verleiding groot is je door zijn filmische verteltrant mee te laten slepen zonder ergens lang bij stil te staan. Dat effect wordt versterkt door Timms vloeibare taal die de grillige hoeken van het bestaan even gemakkelijk in als uit stroomt. Het is een prestatie dat in Bussinks vertaling niets van deze vitaliteit verloren gaat.

Het boek opent met de dood van Thomas Linde. Hij ligt op straat, het lijkt een ongeluk maar het kan ook een hartinfarct zijn, een vrouw houdt zijn hoofd vast. Overgestoken bij rood, hoort hij iemand zeggen. Hij zelf zweeft en slaat het...