De getallen

Grafiek 1.

De beste leeftijd voor de vrouw om uit huis te gaan volgens

MAROKKAANSE ouders

kinderen

TURKSE ouders

kinderen

SURINAAMSE ouders

kinderen

ANTILLIAANSE ouders

kinderen

AUTOCHTONE ouders

kinderen

Grafiek 2.

De beste leeftijd voor de vrouw om te huwen volgens

MAROKKAANSE ouders

kinderen

TURKSE ouders

kinderen

SURINAAMSE ouders

kinderen

ANTILLIAANSE ouders

kinderen

AUTOCHTONE ouders

kinderen

Grafiek 3.

De beste leeftijd voor de vrouw om een eerste kind te krijgen

MAROKKAANSE ouders

kinderen

TURKSE ouders

kinderen

SURINAAMSE ouders

kinderen

ANTILLIAANSE ouders

kinderen

AUTOCHTONE ouders

kinderen

Bron: De Valk (2006), ‘Op weg naar volwassenheid’, Demos, 22, 8, pagina 75. Gebaseerd op NKPS2002/2003, SPVA