‘Stop met op de pof leven.’

Ze overwoog om industrieel ontwerpen te studeren in Delft, maar ontwierp bij nader inzien liever abstracte modellen.

Barbara Baarsma is nu bijzonder hoogleraar marktwerking, directeur van SEO Economisch Onderzoek en kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER). ‘Wij economen hebben te lang gedacht dat de financiële sector toe kon met licht toezicht,’ zegt Baarsma. ‘Economen en ook toezichthouders hadden te weinig aandacht voor het falen van de markt.’ Alle economen zijn tekortgeschoten volgens Baarsma, en dus ook zijzelf. ‘Het geloof in de financiële markten is te groot geweest.’ De overheid heeft huizenbezit ten koste van alles te sterk gestimuleerd, consumenten zijn gewend geraakt aan leven op krediet. ‘Van die verslaving aan het op de pof leven moeten wij nu af en dat doet pijn.’ De oplopende werkloosheid is een bestedingsprobleem, niet primair een gevolg van een verkeerde organisatie van de arbeidsmarkt. ‘Het enige wat nu werkt is het op peil...