Wat kenmerkt goed onderwijs? Zeven onderwijsvernieuwers over hun metier. Wie is de beste onderwijsvernieuwer?

Sluit het onderwijs nog aan bij wat leerlingen moeten weten? En wie bepaalt dat: de overheid, de ouders, de leraren?

Onderwijsdenkers en -doeners zijn het over veel oneens, maar hoe ze ook denken over de lesmethodes, de ideale klassengrootte of de rol van iPads in de klas, één ding staat vast: het onderwijs kan alleen verbeteren als leraren beter zijn opgeleid en meer te vertellen krijgen. Zij worden door de overheid aangesproken als professionals maar krijgen niet de bijbehorende zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Laat de managers het veld ruimen, wijzelf moeten meer zeggenschap krijgen, betogen de leraren. Dan wint het beroep aan inhoud en stijgen status en salaris vanzelf.

In de huidige afrekencultuur lijken leraren volgens een van hen meer op ‘gedresseerde apen die dansjes doen voor nootjes of uit angst voor de stok’. Dat moet en kan anders, maar alleen...