International Documentary Festival Amsterdam 2006

When the Levees Broke

Spike Lee maakte een vier uur durend epos over Katrina, de orkaan die begon als een natuurramp, maar een humanitaire ramp werd door falen van de Amerikaanse politiek. Lee stapelt schandaal op schandaal. De ‘dijken’ die de stad, op een van de meest orkaanrijke lokaties van de wereld, moesten beschermen tegen de zee bestonden uit een rij betonnen stukken muur, bijeengehouden door rubberen banden. Ze waren niet gefundeerd, ze leken eigenlijk meer op een schutting dan op een dijk. Om een écht brede dijk met zware voet te bouwen, legt een ingenieur uit, moest de grond eronder aangekocht worden. Dat vond de overheid te duur. Dus bouwden ze dit betonnen wandje, meer is het echt niet. Schokkend. Zeker wanneer we Amerikaanse ingenieurs op studiereis naar Nederland tegen onze imposante stormvloedkering zien opkijken. En dan het langzame op gang komen van de hulp aan de mensen in de Super Dome, we hebben het allemaal...