Noorse roman

De hoofdpersoon uit Torgny Lindgrens roman Norrlandse aquavit is een dominee die na vijftig jaar terugkeert naar het gebied waar hij in zeven gemeenten vierhonderdzestien zielen bekeerd heeft. Op oudere leeftijd is deze Helmersson echter tot inkeer gekomen en godloochenaar geworden. Hij wil zijn bekeerlingen ervan overtuigen dat alles nep was: ‘Nee, zei Olof Helmersson vol energie. Er komt helemaal geen opstanding. En deze ellendige aarde hier is de enige, definitieve aarde.’

De oude dominee heeft de balans van zijn leven opgemaakt en beseft dat er geen God bestaat, maar enkel de wetten van de natuur. De goddelijkheid is boerenbedrog. Van zijn vroegere bekeerlingen leven er niet veel meer, ze zijn hulpbehoevend, stervende of niet ontvankelijk voor de godloochenende dominee. Huizen staan leeg en verkrotten, er is zelfs een Dienst Dunbevolkte Regio’s in het leven geroepen. Al lezende hoor je de auteur grinniken bij het opschrijven van zijn tragikomische zinnen. Over...