Biografie / Karl Marx en zijn gezin

Wordt onze toekomst bepaald door het Chinese staatskapitalisme of door het westerse liberaal-kapitalisme? Als Karl Marx (1818-1883) deze vraag kon horen, zou hij van opwinding zijn graf open woelen.

Volgens zijn wetenschappelijke theorie was er maar één kapitalisme: dat van de uitbuiting en de vervreemding. Dit stelsel was veroordeeld tot de ondergang. In zijn politieke pamflet Communistisch manifest en in zijn geleerde boek Das Kapital kondigde hij niet minder dan de wetten van de geschiedenis af. Materiële belangen bepalen het gedrag van de mens. De klassenstrijd tussen de heersende bourgeoisie en het onderdrukte proletariaat is onvermijdelijk. Het kapitalisme zou in een revolutie ten onder gaan en plaatsmaken voor het communisme van de klasseloze samenleving.

Heel wat biografen hebben al uitgelegd dat dit ‘historisch materialisme’ niet los is te zien van de tijd waarin Marx deze leer ontwikkelde. Het midden van de negentiende eeuw was een...