Gerrit Zalm

Misschien was het omdat iedereen zijn aandacht had bij de val van het kabinet, of wellicht omdat de prestaties van Gerrit Zalm bij DSB in honderden pagina’s lagen besloten. Hoe dan ook, het curatorenrapport over de bank, dat op 19 juni van dit jaar verscheen, trok nauwelijks media-aandacht. En dat terwijl, blijkt uit bestudering van het rapport, de feiten die erin vermeld staan tot een keihard oordeel leiden over Zalm – inmiddels voorzitter van de raad van bestuur van ABN Amro.

De voornaamste conclusie: in de periode dat Zalm financieel directeur was van DSB, zijn de problemen bij de bank alleen maar groter geworden. De financiële positie van DSB verslechterde en de risico’s die de bank aanging met leningen aan Scheringa’s persoonlijke beheermaatschappij werden groter. Tegen de woekerpraktijken van DSB heeft Zalm feitelijk niets ondernomen, hij kwam uitdrukkelijke toezeggingen aan de toezichthouders niet na en tijdens zijn verblijf bij DSB bleef de ongewenste...