Den Haag

Wanneer is de overtuiging ontstaan dat Kamerleden na een paar jaar maar beter uit Den Haag kunnen opkrassen? Ik denk ergens in de jaren negentig. Nog voordat populistische partijen als de LPF, Trots op Nederland en de PVV de gevestigde politici begonnen uit te maken voor zakkenvullers, baantjesjagers en plucheklevers dus. De PvdA publiceerde in 1991 het rapport-Van Kemenade waarin de verkalkte partijcultuur onder de loep werd genomen. De gewesten stuurden steeds dezelfde oude getrouwen naar Den Haag, signaleerde Van Kemenade. De bezem moest door de fractie. Een centrale kandidaatstellingscommissie ging er op toezien dat nieuwe Kamerleden ‘zich ontworstelden aan de binnenwereld van het beleid’. Ze moesten met beide benen in de maatschappij staan en kunnen scoren in de media.

Partijvoorzitter Rottenberg nam de vernieuwing en verjonging van de fractie energiek ter hand. Oude rotten moesten wijken voor onconventionele types als econoom Rick van der Ploeg, huisarts Rob...