Er zijn weinig thema’s die zo intensief en uitvoerig worden bestudeerd als ‘leiderschap’. Wat er jaarlijks verschijnt aan boeken over dit onderwerp, aan media- en wetenschappelijke publicaties; wat er wordt aangeboden aan workshops, trainingen, lezingen, leergangen en opleidingen; het is nauwelijks te behappen. Dat is al jaren zo, maar sinds de financiĆ«le crisis heeft die belangstelling voor de mens aan de top een urgenter karakter gekregen. In het bedrijfsleven is er een zoektocht gaande naar een type leiderschap dat de fouten die de crisis veroorzaakten in de toekomst kan vermijden. En de samenleving zoekt in de leiders de morele gezagvoerders die elders niet meer te vinden zijn.

Wat tegenwoordig in dat excessieve aanbod opvalt, zijn de terugkerende termen ‘authenticiteit’, ‘verbinding’ en ‘vertrouwen’. De nieuwe leider, zo valt uit de huidige lichting titels en trainingen op te maken, is empathisch, luistert goed, en creĆ«ert een draagvlak. Het toonaangevende De Baak,...