Volgen Atjeh en Irian-Jaya het Oost-Timorese voorbeeld? Het Indonesische leger is daar bang voor. Maar het geweld van datzelfde leger is het grootste gevaar voor de Indonesische eenheid.

Het had een mooie oplossing kunnen zijn: de Timorezen kiezen democratisch voor onafhankelijkheid, het Indonesische leger trekt zich geleidelijk terug en de kiezel in de schoen van Indonesië, het kleine Oost-Timor, is eindelijk verdwenen. Geen gezeur meer in de Verenigde Naties, geen vernederende aantijgingen van mensenrechtenorganisaties.

De Timorezen kozen inderdaad voor onafhankelijkheid maar het leger heeft zich allerminst teruggetrokken. De Verenigde Naties spreekt de ene veroordeling na de andere uit, demonstranten verbranden de Indonesische vlag en Portugal schreeuwt moord en brand. Australië en de Verenigde Staten dreigen met interventie en stopzetting van de financiële hulp aan Indonesië. De kiezel is in een molensteen veranderd.

Misschien dacht president Habibie toen hij het...