Gisteren maakte Kamervoorzitter Gerdi Verbeet tijdens een borrel in Nieuwspoort de parlementaire cijfers bekend van het jaar 2008. Bijzonder veel verrassingen had de bazin van ons parlement niet in petto. De statistieken sluiten aan bij wat er de afgelopen tijd in de media al uitgebreid te lezen viel: de Kamer vergadert, spoeddebateert en vraagt (mondeling én schriftelijk) er lustig op los. Meer dan in 2007. En meer dan in 2005 en 2006 bij elkaar.

De vragenstellers en debattenaanvragers komen hoofdzakelijk uit de oppositie. De fracties van SP en PVV dienden samen de meeste moties in (respectievelijk 540 en 392) en stelden de meeste schriftelijke vragen (770 om 466). Dierenvriend Marianne Thieme was, net als vorig jaar, individueel kampioen schriftelijke vragenstellen (185 stuks).

Ernst Cramer

Eén ding vond ik opmerkelijk: de ChristenUnie blijkt bijzonder goed in het aangenomen krijgen van amendementen. Van de drie coalitiepartijen scoort de CU met afstand het beste: als je het aantal...