In een interview met weblog Salon zegt Adbusters-hoofdredacteur Kalle Lasn dat er wel degelijk een gedachte zit achter de ogenschijnlijke chaos. Hij ziet zichzelf als erfgenaam van de situationisten, Franse kunstenaars die een belangrijke aanjagende rol hebben gehad in de Parijse opstanden van 1968. De groep wilde door middel van happenings en het creëren van popculture-achtige situaties een continue maatschappelijke ontwrichting uitlokken. Maar, zo zegt Lasn, de revolutie van 1968 was vooral een culturele. Die van nu is existentieel. ‘We bevinden ons in een economische en ecologische crisis. Het is een haast apocalyptische wereld en jongeren beseffen dat ze weinig hebben om naar uit te zien.’