Dat een niet-staatje er? op 9/11 in slaagde tien jaar lang het veiligheidsbeleid van de allermachtigste wel-staat te gijzelen, lijkt? me een ongehoorde prestatie. Nu heeft de regering-Bush er zelf ook alles aan gedaan om de vijand duivelsgrote proporties toe te dichten. Misschien is dat de Amerikanen wel eigen, dat overreageren. Vanaf de jaren vijftig werd de Sovjetdreiging overdreven. Ja, de Russen bouwden nieuwe bommenwerpers en zelfs raketten die Amerikaanse steden konden verpulveren. Maar de Amerikanen onderschatten zichzelf, al of niet met opzet. Na de bomber gap riepen ze de missile gap uit en de first strike gap, steeds werd een nieuwe zwengel aan de wapenwedloop gegeven.

Het antwoord van Amerika op 9/11 vertoont ook trekken van overreactie. Total information awareness was het doel, besluitvormingsobesitas het gevolg, en het is maar de vraag of het land er veel veiliger op is geworden. In het net uitgekomen boek Top Secret America geven Dana Priest en Bill Arkin sprekende...