Interview

1. Zet je in voor de zwakkeren

‘Je moet je inzetten voor mensen die het minder hebben. Die betrokkenheid heb ik van huis uit meegekregen. Mijn vader heeft een assurantie- en administratiebedrijf. Meer dan eens heeft hij de mensen die hun rekening niet konden betalen hun schulden kwijtgescholden. Mijn moeder verzorgde de zieken in de familie. Ik heb het op de middelbare school opgenomen voor een jongen die door twee meisjes gepest werd. Ze sloegen hem en scholden, zó gemeen. En omdat hij niet voor zichzelf kon opkomen, sprong ik steeds tussenbeide en beschermde hem. Kennelijk niet genoeg, want laatst hoorde ik van iemand dat hij zijn middelbare schooltijd vreselijk heeft gevonden. Toen dacht ik: Verdonk, dat heb je niet goed gedaan.’

2. Steek je nek uit

‘Wil je iets veranderen, toon dan een beetje moed. Toen ik op mijn achtentwintigste in het huis van bewaring werkte, zei een collega: één ding is me opgevallen aan jou – en dat zal je ver brengen: jij bent nérgens bang...