Interview

1. Luister naar een goede leraar

‘Op het gymnasium in Alkmaar hadden we een fantastische leraar klassieke talen, Klaas Vondeling. Hij was ook dichter, kon prachtig vertellen, je pikte er altijd wat van op. In de klas had hij het over Syntactic Structures van Noam Chomsky, een revolutionaire visie op het taalvermogen van de mens. Chomsky ging niet als een boekhouder te werk die de regels van een specifieke grammatica wil beschrijven. Hij ging op zoek naar het gewone, stelde zich de vraag: hoe zit het fenomeen taal in elkaar? Dat leidde hem tot de conclusie dat het taalvermogen een biologisch verankerde eigenschap is. Vondeling gaf daarbij hoog op van de faam van het Massachusetts Institute of Technology, waar Chomsky werkte. Dat boek moet ik lezen, dacht ik, en dáár moet ik heen. Twaalf jaar later zat ik er.’

2. Betaal de prijs

‘Eind jaren tachtig was het op de universiteit ook al crisis. Ik was net gepromoveerd op Eurogrammar en er was geen baan te krijgen. Ik...