Interview

1. Grinnik om jezelf

‘In mijn werk combineer ik het vluchtige van het medium televisie met het inhoudelijke van religie. Het zijn beide risicogebieden, in die zin dat het wereldjes op zichzelf zijn, waarin arrogantie, zelfgenoegzaamheid, in je eigen werkelijkheid opgesloten raken op de loer liggen. Daar wil ik tegenwicht aan bieden door gewoon onder mensen in het echte leven te verkeren, en vooral door af en toe om mezelf te grinniken. Ik ben niet de spil waar het in deze wereld om draait. Het is belangrijk me dat te blijven realiseren.’

2. Blijf bij de inhoud

‘Eén jaar ben ik dominee geweest. Ik was begin dertig, afgestudeerd in de theologie en dacht dat het voor de hand lag dat ik ook die kant opging – mijn vader is predikant. Het was geen gelukkig jaar. Ik wilde eigenlijk de wijde wereld in, en had het gevoel dat ik het tegenovergestelde deed: me opsluiten in een kerk, in het systeem van de godsdienst. Toen ik het jaar daarna de preekprijs won, gaf het me een kick dat...