Interview

1. Oordeel niet te snel

‘Ik heb in een kindertehuis gewoond omdat mijn ouders op dat moment niet in staat waren me op te voeden. Het tehuis verhuisde van Laren naar Amsterdam. Koningin Juliana opende het nieuwe pand, heisa eromheen. De volgende dag een foto in de krant, met de tekst erbij dat Juliana een tehuis opende voor moeilijk opvoedbare kinderen. Daar werd ik toen zo pissig over. We werden bestempeld als moeilijk opvoedbare kinderen terwijl we daar juist zaten omdat onze ouders het moeilijk hadden. Ik kan heel slecht tegen oneerlijke mensen, daarom probeer ik niet te snel te oordelen. Laatst reed ik met Sjaak, mijn man, langs een ziekenhuis en toen kwamen er wat lui op een brommertje met een rotgang langsscheuren. Dus Sjaak schreeuwt: “Man, kun je niet uitkijken!” Toen dacht ik: misschien hebben ze net wel slecht nieuws gehad, weet jij veel. Nooit voorbarig conclusies trekken.’

2. Blijf optimistisch

‘Ik ben als optimist geboren. Als ik mijn levensverhaal vertel,...