Interview

1. De Heidelberger Catechismus (met name één vraag en antwoord daaruit)

‘Die is mij als domineeskind met de paplepel ingegoten en komt hierop neer: de mens is bereid tot alle kwaad. Ja, ook de vrouw. Die is allerminst een engel. Dit calvinistische mensbeeld brengt een flinke portie wantrouwen met zich mee, dat heb ik altijd gehad. Dat is niet negatief, dat is goed. Zo word ik al mijn hele leven gevrijwaard voor de vreselijkste teleurstellingen. Ik word liever verrast door de goedheid van mensen, dan dat ik die als uitgangspunt neem.’

2. Altijd een stapje verder gaan dan je eigenlijk durft / Zo zijn we niet getrouwd

‘De eerste is een uitspraak van feministe Joke Smit, de tweede een uitdrukking van mijn moeder als wij thuis onder een rotklusje probeerden uit te komen. Aan beide uitspraken heb ik vaak gedacht als ik bijvoorbeeld geen zin had in een optreden. Zoals wanneer ik voor de tiende keer moest komen uitleggen waarom ik anti-hoofddoek ben. In het openbaar ondervraagd...