Interview

1. Eindig altijd op je rechtervoet

‘Mijn moeder overleed toen ik zes was na een ziekbed van een paar jaar. Daarna was ik zo bang voor alles dat ik mijn angsten ging bezweren, zo van: als ik alle leestekens in elke zin tel, komt papa niet onder de tram of ga ik niet dood. Zo wilde ik controle krijgen over mijn leven. Die dwangneuroses werden een tweede natuur, heel irritant. Inmiddels geloof ik niet meer dat het misgaat als ik die rituelen niet uitvoer, en veel van dat gedrag is verdwenen. Maar als ik lees, tel ik nog steeds de leestekens in een zin, en toen ik zojuist de trap afliep, móést ik met mijn rechtervoet eindigen. Het is eigenlijk heel debiel om op je drieëndertigste nog met je kinderneurosen te zitten, maar ik ben te lui om ervoor naar een psycholoog te gaan.’

2. Hoe raar je leven ook is, het levert altijd wat op

‘Na mijn moeders dood wilde mijn vader graag weg uit het huis. Negen maanden later zaten we in Amerika, waar hij een baan had gekregen. Ik vond het...