Weg van het gekneuter over kleinigheidjes als liegende politici, hunkerende mannen en klein huiselijk ongemak.

U merkte, als u goed heeft opgelet, dat de frequentie de laatste weken minder strak werd. Ik heb een streng dictaat nodig en met het eind in zicht verdween de diepe motivatie.

De bron raakt nooit uitgeput wat niet alleen een zegen is voor de stukjesschrijver, maar tevens een kruis dat hij dragen moet. Immers wat is het nut van zijn werk? Cynisme ligt op de loer, hoogmoed wacht.

Veel van wat ik schreef heb ik kunnen verwerken in toespraken en conferences, de genereuze vergoeding heb ik in onze stichting gestort die zich richt op persoonlijkheidsontwikkeling van jonge mensen.

Gezien de inhoudelijk ambitie hoop ik van harte betrokken te blijven bij het nieuwe Vrij Nederland en ik dank u voor uw aandacht.