Pop

Over mensen die zich inzetten voor het goede doel mag je niet mopperen, zelfs niet als het gaat om muzikanten. Het is mooi dat de digitale versie van het benefiet Hope for Haiti Now zo’n succes is – het zal de geschiedenis ingaan als het eerste album dat in Amerika op de eerste plaats van de verkooplijsten terechtkwam met downloads alleen. Eind vorige maand was de opbrengst al meer dan zestig miljoen dollar. Dat helpt me bij het zwijgen over de twijfel die ik bij mezelf bespeur omtrent de beweegredenen van de betrokken artiesten, die ongetwijfeld niet instemden uit eigenbelang maar er jarenlang weinig blijk van hebben gegeven om te kijken naar Haïti, waar toch meer aan de hand is dan alleen de recente, het moet gezegd: nogal in het oog springende sores. Opeens stonden ze er weer: de Bono’s, de Bruces, en, omdat Haïti een land is met een overwegend zwarte bevolking, nu ook eens keer de Beyoncés en de Rihanna’s. Ik blijf een licht onbehagen voelen, maar ik zal het er niet over...