Nederlandse literatuur / Eerste novelle Anton Valens

p het voorplat van Anton Valens’ novelle Vis staat vermoedelijk een foto van een technisch onderdeel van een watervoertuig. Ik lees binnenin het boek dat Leo Divendal de fotograaf is. Misschien is het wel een erg mooie foto, maar ik kan dat niet bevestigen, want op het hart van de afbeelding prijkt – schuin aangebracht – een grote witte sticker. Wie die verwijdert, beschadigt het boek – zo’n sticker is het. Je reinste hooliganisme, als je het mij vraagt. En respectloos jegens het besprekersvolk, dat kennelijk geacht wordt een verminkt recensie-exemplaar in de kast te willen dulden.

De enige verzachtende omstandigheid die ik kan bedenken voor dit wangedrag van uitgeverij Augustus is dat het, bij wijze van schokeffect, extra aandacht vraagt voor de inhoud van Valens’ novelle: de daarin geportretteerde vissers gaan even liefdeloos met gevangen vissen om. Die worden levend open geritst en van hun ingewanden ontdaan. Er wordt tegen ze...